Dienstag, 28. November 2017

Đưa Tiển Một Người Đi

Trần Trưng Ngọc Thủy
Đất nước này đã trải qua thảm họa đỏ, thảm họa formosa... Nay lại thêm cái thảm họa chữ viết. Thôi thì tiễn ngài về bên ấy hẳn rất nhiều người thươg xót.
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen