Sonntag, 26. November 2017

Kém quá !!!


Bà già đang đi bộ trên phố, nghe tiếng nổ ầm ầm, liền hỏi chú thanh niên đi gần bên:
- Tiếng gì nổ thế chú ?
- Dạ, tiếng súng đại bác bà ạ !
- Bắn gì mà nhiều thế ?
- Dạ 21 phát bà ạ, vì Tập Cận Bình vừa tới ...
Bà già phàn nàn:
- Bộ đội bây giờ kém quá, bắn có mỗi 1 thằng mà phải tốn tới 21 phát đại bác ...

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen