Dienstag, 28. November 2017

Hãy kêu gọi thả ngay các tù nhân lương tâm ra,họ hoàn toàn vô tội

Khanh Lam
                                 Hãy kêu gọi thả ngay các tù nhân lương tâm ra,họ hoàn toàn vô tội

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen