Mittwoch, 22. November 2017

chia sẻ bài viết của Thuy Dung Nguyen.

Oanh Le đã chia sẻ bài viết của Thuy Dung Nguyen.
Ai về dải đất miền trung
Ghé qua Vũng Áng đó là quê em
Rì rầm sóng vỗ ngày đêm
Như lời than thở người dân lúc này
Miền trung sỏi đá đất cày
Giờ đây lại có nỗi niềm rất đau
Nhịp nhàng sóng vẫn xô nhau
Xô vào ghềnh đá mà đau hết lòng
Mẹ ơi con cáy con còng
Sao con chẳng thấy nó đâu hết rồi
Sao con khờ quá con ơi
Biển giờ nhiễm độc lấy đâu ra còng
Biển này giờ có như không
Chỉ nghe tiếng sóng trong lòng người dân
Mẹ ơi sao mẹ dậm chân
Mẹ thù những lũ cầm quyền bất nhân
Tuổi thơ con học đánh vần
Chữ nhân là để làm người đúng không?
Sống ở chế độ bất công
Người dân đói khát mát lòng quan tham
Dân tộc thì vẫn lầm than
Mẹ cha chúng nó vẻ vang kiểu gi?
Nếu mà đất nước phân ly
Dân đi theo Mỹ "quỷ" theo chúng mày
Mẹ cha cái lũ mặt dày
Sống đời nhem nhuốc thuộc dòng vô lương
Đất nước này quá tan thương
Sống đời dâu bể đoạn trường mà thôi
Chế độ này quá tanh hôi
Tại sao chưa có anh hùng cứu nhân
Mẹ ơi mẹ đừng phân vân
Khi lòng dân quyết lên đường là "chơi"
Con đây đã hiểu ra rồi
Sống đời hèn nhát chắc gì đã hay
Bàn tay cộng với bàn tay
Dân ta có cả bầu trời Việt Nam!!!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen