Dienstag, 28. November 2017

ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM

VOVINAM KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ!
Nhưng Chính Trị Phải Là Một Trong Những Sở Trường Của VoViNam Để Giữ Vững Lập Trường & Thực Thi Hoài Bảo: Quốc Gia Độc Lập, Xã Hội Công Bằng, Con Người Nhân Ái!
(Phi chính trị là một sự đánh lừa bản ngã và tâm thức của mỗi con người còn thiết tha với cuộc sống chính mình trong nguồn sống chung nhân bản của nhân loại! Thanh chắn phi chính trị ngày nay chỉ còn là khái niệm, vì chính sự tự phát chính kiến (tri thức) trung thực đã có đủ sức mạnh xuyên phá bức tường vô đạo lý (vô thức) nầy!)

***
Muốn đi theo con đường phát triển thật sự mà không dám vượt lên, không dám thăng hoa, không dám mạo hiểm, từ bỏ mô hình cũ với những tín điều, khái niệm trừu tượng, những ràng buộc nhất thời: „VoViNam Không Làm Chính Trị!“ rồi mặc tình để cho „Chính Trị Lũng Đoạn VoViNam!“ (Tự Gò Bó Mình ở Thế Sách Lược không bàn nhưng Chiến Lược đã thất bại). Chấp nhận lập luận như thế là không đúng với chủ trương và đường lối mà Tổ Thầy đã vạch ra; Môn phái cần nên minh xác lại điều nầy vì đó chỉ là biện ngữ „Hiện Tượng“ (chủ quan, kiêu ngạo) chứ không không phải là thuật ngữ „Bản Thể“ (khái niệm về thực tại và bản chất của sự tồn tại!) mà các thế lực chính trị vô minh bên ngoài đang lạm dụng chiêu bài nầy để chia rẻ, khống chế, lũng đoạn các hàng ngũ Tâm Đồ VoViNam trong cũng như ngoài nước!
***
*Theo triết gia Đức Carl Schmitt (1888-1985) thì: Không làm Chính Trị tức là không có phân biệt Bạn Thù, cũng như không quan tâm đến Thẩm Mỹ là không có sự phân biệt Xấu Đẹp, giống như không có Đạo Đức vì không có sự phân biệt Thiện Ác... Tương tự như một tổ chức chỉ biết lo về mặt phát triển, dù làm nô lệ tôi tớ để được phát huy, tính toán lạnh lùng vì lợi ích của vật chất, bất cần dư luận, danh dự, tự hào... với bản chất đó, thật sự đúng là điều đáng lo và phải lo vĩnh viễn, vì Tổ Chức đó... đã chết rồi!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen