Montag, 24. Februar 2020

HÃY CÙNG ĐỨNG DƯỚI LÁ CỜ THIÊNG....

 Muốn có TỰ DO - ẤM NO - HẠNH PHÚC và DÂN TỘC TRƯỜNG TỒN hãy cùng đứng dưới LÁ CỜ DÂN TỘC - CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ.