Samstag, 2. Februar 2019

MỪNG XUÂN - XUỐNG ĐƯỜNG HÀNH ĐỘNG - ĐÓN ĐẢNG .


Mùa Xuân chỉ đến khi đất nước sạch bóng Cộng Sản.
Cộng Sản là một nổi ám ảnh ghê rợn trong cuộc sông của Nhân Loại .
Nói đến hai chử Cộng Sản , người ta sẽ liên tưởng đến những gì xấu xa , tàn bạo và dã man nhất.
Nơi nào còn tôn đọng lại hai chử Cộng Sản , nơi đó sẽ không bao giờ có mùa Xuân.
Lê Trung Ưng