Donnerstag, 23. November 2017

NGOÀI SỨC TƯỞNG TƯỢNG

From: "Tran Ho TranHo1@yahoo.com
Subject:  Mời nghe tiếng đọc kinh của các nhà sư Tây Tạng bi trung cọng hành hạ ! NẾU VN LỌT VÀO TAY TC thì dân VN sẽ sao ?

 
Click vào đây --> Phạm Văn ĐoànPhạm Văn Đoàn

Những thầy tu ở Tây Tạng bị Trung Cộng hành hạ còn hơn con vật thế này. Bạn nghĩ gì nếu Việt Nam thành khu tự tr...

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen