Linh Nguyễn/Người Việt


Bìa cuốn sách "I Am Vietnamese American" của tác giả Felice Blanc. (Hình: Vũ Nguyễn cung cấp)
PLACENTIA, California (NV) – Hình ảnh liên quan đến Cộng Sản Việt Nam dùng trong sách Mỹ, nhất là trong sách vở nơi học đường có học sinh Việt Nam, là điều phụ huynh người Việt đặc biệt quan tâm. Đó là trường hợp của ông Vũ Nguyễn, có con gái theo học lớp 6 trường tiểu học John O. Tynes ở Placentia.