Sonntag, 29. März 2020

QUYẾT ĐỊNH CÀNG SỚM CÀNG TỐT...

QUYẾT ĐỊNH CÀNG SỚM CÀNG TỐT...
Trước năm 1975 , Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa được sự yểm trợ của Đồng Minh và Trận Chiến kéo dài hơn 20 năm trước sự Chiến Đấu Kiên Cường và Hào Hùng của Chiến Sỹ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - Nhưng đáng tiếc ,chỉ Chiến Đấu để " Bảo Quốc An Dân" mà không tiêu diệt được mầm mống của Cộng Sản ...cũng bởi sự nhu nhược và tính toán có lợi cho Lũ Tài Phiệt Quốc Tế và đã đưa đến ngày 30 tháng 04 - 1975.
Chính ngày Quốc Hận 30 tháng 04 đó là " Hậu Qủa " Tang Thương cho cả Thế Giới ngày Hôm Nay...
Le Trung Ưng 27.03.2020

KẺ THÙ...


CHẤP NHẬN MỘT CUỘC CHIẾN ĐỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI....


CÁM ƠN EM - NGƯỜI CỦA 50 NĂM VỀ TRƯỚC...


CORONAVIRUS - Đội Quân Tiên Phong...

CORONAVIRUS - Đội Quân Tiên Phong...
Trước sức ép của Chính Quyền Mỹ hiện tại để buộc Trung Cộng phải từ bỏ con đường làm ăn bất chính và những gian manh xảo quyệt đối với Quốc Tế hầu cùng đứng chung với Cộng Đồng Quốc Tế . Chính những điều nầy đã gây cản trở đồng thời cũng hủy diệt Giấc Mơ Bá Chủ Toàn Cầu của Trung Cộng.
Với giấc mơ ngàn năm, Trung Cộng không thể khoanh tay ngồi nhìn " giấc mơ" dần tan biến theo thời gian.

Montag, 24. Februar 2020

HÃY CÙNG ĐỨNG DƯỚI LÁ CỜ THIÊNG....

 Muốn có TỰ DO - ẤM NO - HẠNH PHÚC và DÂN TỘC TRƯỜNG TỒN hãy cùng đứng dưới LÁ CỜ DÂN TỘC - CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ.

Dienstag, 31. Dezember 2019

ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC NAM

ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC NAM
Sẽ đưa Dân Tộc vào đường cùng không lối thoát.
Hãy Tỉnh Thức...

Montag, 9. Dezember 2019

TUỔI TRẺ HỒNG KÔNG ĐÃ ĐÁNH THỨC NHÂN LOẠI.

TUỔI TRẺ HỒNG KÔNG ĐÃ ĐÁNH THỨC NHÂN LOẠI.
- Trên hai triệu Người Dân Hồng Kông XUỐNG ĐƯỜNG.
- Tuổi Trẻ Hồng Kông quá Tuyệt Vời trong Tổ Chức và Điều Hành.
- Với Khẩu Hiệu : Chỉ có một Con Đường -
Tuổi Trẻ Hồng Kông đã làm nên LỊCH SỬ
***
Tuổi Trẻ Việt Nam :
*** Chấp nhận Đổ Máu hay chấp nhận NÔ LỆ và DIỆT VONG ?
Lê Trung Ưng

XUỐNG ĐƯỜNG ! XUỐNG ĐƯỜNG ! HÀNH ĐỘNG ! HÀNH ĐỘNG ! ĐỂ CỨU NON SÔNG.

XUỐNG ĐƯỜNG ! XUỐNG ĐƯỜNG !
HÀNH ĐỘNG ! HÀNH ĐỘNG !
ĐỂ CỨU NON SÔNG.

Donnerstag, 31. Oktober 2019

Sonntag, 27. Oktober 2019

BÃI TƯ CHÍNH TRUNG CỘNG ĐANG DIỄN TUỒNG

Biển Đông là con đường sống của Trung Cộng - Chiếm Bãi
Tư Chính coi như Đường Lưởi Bò được Hôp Thức Hóa. Vì thế
sớm hay muôn Tập cũng phải nuốt cho bằng được. Thời gian
còn tùy thuộc vào Dư Luận của người Dân Việt Nam qua sự cân đo đong đếm của bè lũ Hán Nô tay sai của Tàu Cộng mà đầu đàn là tên Thái Thú " LÚ ´´
Lê Trung Ưng