Sonntag, 29. März 2020

QUYẾT ĐỊNH CÀNG SỚM CÀNG TỐT...

QUYẾT ĐỊNH CÀNG SỚM CÀNG TỐT...
Trước năm 1975 , Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa được sự yểm trợ của Đồng Minh và Trận Chiến kéo dài hơn 20 năm trước sự Chiến Đấu Kiên Cường và Hào Hùng của Chiến Sỹ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - Nhưng đáng tiếc ,chỉ Chiến Đấu để " Bảo Quốc An Dân" mà không tiêu diệt được mầm mống của Cộng Sản ...cũng bởi sự nhu nhược và tính toán có lợi cho Lũ Tài Phiệt Quốc Tế và đã đưa đến ngày 30 tháng 04 - 1975.
Chính ngày Quốc Hận 30 tháng 04 đó là " Hậu Qủa " Tang Thương cho cả Thế Giới ngày Hôm Nay...
Le Trung Ưng 27.03.2020

KẺ THÙ...


CHẤP NHẬN MỘT CUỘC CHIẾN ĐỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI....


CÁM ƠN EM - NGƯỜI CỦA 50 NĂM VỀ TRƯỚC...


CORONAVIRUS - Đội Quân Tiên Phong...

CORONAVIRUS - Đội Quân Tiên Phong...
Trước sức ép của Chính Quyền Mỹ hiện tại để buộc Trung Cộng phải từ bỏ con đường làm ăn bất chính và những gian manh xảo quyệt đối với Quốc Tế hầu cùng đứng chung với Cộng Đồng Quốc Tế . Chính những điều nầy đã gây cản trở đồng thời cũng hủy diệt Giấc Mơ Bá Chủ Toàn Cầu của Trung Cộng.
Với giấc mơ ngàn năm, Trung Cộng không thể khoanh tay ngồi nhìn " giấc mơ" dần tan biến theo thời gian.

Montag, 24. Februar 2020

HÃY CÙNG ĐỨNG DƯỚI LÁ CỜ THIÊNG....

 Muốn có TỰ DO - ẤM NO - HẠNH PHÚC và DÂN TỘC TRƯỜNG TỒN hãy cùng đứng dưới LÁ CỜ DÂN TỘC - CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ.