Samstag, 25. November 2017

Thương Hoài : THƠ

Nhục thay cho đám lưng dài
Vai u thịt bắp hè nhau hiếp bà
Ngoại già đầu tóc bạc phơ
Làm chi nên tội bị khiêng như vầy
Nhục cho cái bọn chó săn
Đáng con đáng cháu cũng vì cục xương
Đang tâm sống kiếp trâu bòCúi đầu mọp dạ ra oai người già
Đau lòng đáng tuổi ông bà

Nhẫn tâm đối xử như phường lưu manh
Nhục cho các đấng sanh thành
Sanh con chẳng dạy nên thành vô tri
Mặt mày tướng mạo phương phi
Lòng lang dạ sói đúng loài cẩu nô......!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen