Donnerstag, 30. November 2017

Một tên chó Hán nô đã bị bại lộ...

Một tên chó Hán nô đã bị bại lộ... Sau nhiều năm làm chó tay sai cho Tàu cộng, thằng chó Hán nô Buồi Hiền đã bị lôi ra ánh sáng với những hành động âm mưu xoá đi tiếng nói của cha sanh mẹ đẻ và xoá đi những dòng chữ của dân tộc Việt Nam.
Hắn đã công khai ra mặt tiếp tay Tàu cộng để diệt chủng cả đất nước và dân tộc Việt Nam của chúng ta.
Giờ đã bại lộ tên Buồi Hiền là tên gián điệp của Tàu cộng.
Xin hỏi toàn dân Việt Nam có còn chấp nhận chứa chấp tên gián điệp của tình báo Hoa Nam này sống trên đất nước Việt Nam của chúng ta nữa hay không ???

Hay là lại tiếp tục hèn nhát rồi vô cảm thờ ơ để chấp nhận bị diệt vong mất nước sống kiếp nô lệ cho TQ ???
- KEN DANG.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen