Sonntag, 26. November 2017

Nhân chứng sống ,

Ho Thanh Thai Ho 
Các bạn nghĩ gì khi mấy người thương binh bộ đội tại sao họ bị mất tích?? Có ai biết họ sống chết ra sao ...khi họ đã hy sinh nửa phần thân thể có khi cả cuộc đời cho cuộc chiến của chế độ cs?? Một chế độ khát Máu ác độc vô nhân tánh.này !
Các anh chiến sĩ bộ đội, hãy nhìn lại quê hương VN... những sự hy sinh Chiến đấu để bảo vệ tổ quốc của các anh có đáng không??? Giặc TQ nay đã tràn ngập vào lảnh thổ VN của chúng ta “BIỂN ĐẢO, TÀI NGUYÊN “nay đã mất... VĂN HÓA CỘI NGUỒN LỊCH SỬ NGÀN NĂM ĐANG BỊ ĐẢNG CS XÓA SẠCH, CHỬ QUỐC NGỮ CỦA CHÚNG TA CŨNG DẦN DẦN BỊ ĐỒNG HÓA..TRỨƠC ÂM MƯU THÔN TÍNH CỦA BỌN TQ...” đã được bao che gọn sạch đang chống lưng của đảng cs tham nhũng bán nước... chúng đang ôm tiền tháo chạy qua các nước tư bản khác! Hãy nhìn gia đình con cháu của chúng và nhìn lại gia đình của các anh... các bạn các dân oan , nạn nhân cộng sản đang bị cướp của , cướp đất... giết người bịt miệng ! Trong cuộc mà chúng gọi” huy hoach HÓA đất đai , xả lũ giết dân để cứơp đọat tài sản làm của riêng bán và tháo chạy đó
Các anh Bộ Đội, các anh đang chiến đấu vì ai ??TRUNG QUỐC...? hay vì những người thân ??..hay dân tộc của các anh??.. Họ đang sống trên một đất NỨƠC không “Nhân Quyền, không Công lý, không Tự do “của một chế độ thối nát đảng ĐỈ, chỉ biết bảo vệ chế độ cs bằng lòng giúp giáo cho giặc ngoại bang xâm chiếm đất nước VN của chúng ta... mà các anh đang hy sinh bỏ cả mạng sống của mình để bảo vệ có đáng hay không ??
Xin các anh hãy nhìn lại tình hình đất nước mà quay về với dân nhân “HÃY NHÌN LẠI CÁC NHÀ TÙ ĐANG GIAM CẦM NHỮNG NHÀ YÊU NƯỚC...”
Đừng để một ngày nào đó khi các anh cũng bị là nạn nhân của bọn cộng sản TQ...
nên nhớ “ TC KHÔNG DÙNG BINH HÀNG”. Lịch sử đã chứng minh.
Hãy nhìn Tân cương, Tây tạng, Mông, và Mãn!
Xin các anh hãy nhìn lại “trong khoảng năm thứ 40 sau Công nguyên, hai chị em người Việt Nam là Hai Bà Trưng đã đứng lên khởi nghĩa chống ngoại xâm, thức tỉnh tinh thần độc lập. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử mà người dân Việt Nam đứng lên vì nền độc lập cũng như niềm tự hào của mình…”

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen