Mittwoch, 1. August 2018

Tin mới: Đài Loan giải thể đảng công sản

Tin mới nhất

Tin Mới: Thế giới không bao giờ làm ngơ để cho công dân một nước bị nước khác thôn tính.

Cục diện chính trị thế giới đang thay đổi

Nguyễn Tiến Đạt
Mỹ và Liên Minh Châu Âu vừa ký một thoản thuận bằng cách Mỹ sẽ không đánh thuế thép và nhôm của Liên Minh Châu Âu, nhưng đổi lại Liên Minh Châu Âu sẽ phải mua dầu và nông sản của Mỹ