Donnerstag, 31. Oktober 2019

Sonntag, 27. Oktober 2019

BÃI TƯ CHÍNH TRUNG CỘNG ĐANG DIỄN TUỒNG

Biển Đông là con đường sống của Trung Cộng - Chiếm Bãi
Tư Chính coi như Đường Lưởi Bò được Hôp Thức Hóa. Vì thế
sớm hay muôn Tập cũng phải nuốt cho bằng được. Thời gian
còn tùy thuộc vào Dư Luận của người Dân Việt Nam qua sự cân đo đong đếm của bè lũ Hán Nô tay sai của Tàu Cộng mà đầu đàn là tên Thái Thú " LÚ ´´
Lê Trung Ưng

Mittwoch, 23. Oktober 2019

CỘNG CÒN - DÂN CẠN ĐƯỜNG SỐNG...


Thắt chặc Tình Hữu Nghi lâu bền giửa hai đảng , chính là sợi giây thòng lọng thắc họng Dân Tộc - Điều nầy đã quá rỏ ràng
từ sau mật ước Thành Đô , mất ước nầy đã đưa cà Dân Tộc vào con đường cùng của cuộc sống, Mật Ước nầy chính là Mật Ước HÁN NÔ.
Một điều mà không một ai có thể phủ nhận được, hiện nay đất nước gần như đã nằm trọn trong bàn tay của người Anh Em , 4 TỐT và 16 VÀNG mà một số Tướng Lãnh của Quân Đội Nhân Dân và Quan Chức cấp cao của đảng đã thốt lên không biết ngượng mồm : Trung Cộng là Láng Giềng tốt - Dù muốn dù không cũng phải ăn đời ở kiếp với họ.

Biển Đông Là Con Đường sống của Trung Cộng.


Trước sức ép về Kinh Tế của Tổng Thống Mỹ Donald Trump,
Trung Cộng chỉ còn một con đường sống là BIỂN ĐÔNG đồng
thời cũng nằm trong kế hoạch " Một Vành Đai-Một Con Đường´´ của Tập Cận Bình để vươn cánh tay dài ra Thế Giới trong giấc mơ hảo huyền : Bá Chủ Toàn Cầu .
Trung cộng sống , Việt Nam phải chết , bởi Dân Tộc sẽ nằm trong bàn tay khát máu gian ác của Tàu Cộng.
Thời gian không còn nữa, đừng để HỐI HẬN trong MUỘN MÀNG như TÂY TẠNG - Toàn Quân và Dân sớm đứng lên lấy
lại Quyền làm chủ Đất Nước trong tay Lũ Lãnh Đạo hán Nô hèn mạt mới mong định đoạt được sự TỒN VONG của Đất Nước.
Bắt đầu từ HÔM NAY...
Lê Trung Ưng 23.10.2019

Sonntag, 13. Oktober 2019

LỜI MẸ RU


BIỂN ĐÔNG và NỘI TẠNG...

Trung Cọng khó chết dưới đòn
Kinh Tế của Trump , bởi :
Biển Đông và Nội Tạng của
VIỆT NAM

Bãi TƯ CHÍNH...


Năm 1988 Đại Tướng Lê Đức Anh đã biến 64 Chiến Sỹ Quân Đội Nhân Dân thành 64 cái Bia cho Tàu cộng để dâng Gạc Ma
cho Tàu cộng với mục đích thắt chặt tình Hữu Nghị bền vững giữa hai đảng Cộng Sản Tàu cộng và Việt cộng.
Vì sự sống còn của đảng Việt cộng mà tên Lê Đức Anh đã
nhẩn tâm hy sinh 64 Chiến Sỹ một cách không thương tiết ...một hành động quá sức bất nhân của một vị Tướng Lãnh đối với Binh Lính cuả mình và một việc làm mang tội với Tổ Quốc : Dâng Biển Đảo cho giặc...
Lê Trung Ưng

Freitag, 11. Oktober 2019

ĐẤT NƯỚC MẤT - MẤT TẤT CẢ...

Vua Trần Anh Tông là một điển hình cho một Phật Tử Mộ Đạo
và cũng là một Vị Tu Hành Chân Chính - Dẹp xong giặc ngoại
xâm , An Dân Bảo Quốc rồi mới tiếp tục con đường Hành Đạo.