Sonntag, 26. November 2017

Bác sỹ Nguyễn Đan Quế yêu cầu điều kiện tốt hơn sinh viên Trần Hoàng Phúc

Hội sinh viên nhân quyền
"Chúng tôi vừa nhận được tin anh sinh viên trẻ, phải nói rất trẻ, sinh năm 1994, trẻ lắm, Trần Hoàng Phúc mới bị công an bắt ở ngoài Hà Nội, giam trong trại giam ngoài Hà Nội. Riêng cá nhân tôi đã có dịp gặp anh sinh viên trẻ này. Ngay từ đầu tôi đã nhận thấy rằng đây là một người rất có lòng tự trọng, đàng hoàng, có tinh thần yêu nước, có khả năng, rất nhiệt tình đối với xã hội, có đầu óc xã hội. Đó là một điểm rất là đáng quý ở Việt Nam hiện nay. Đột nhiên tôi nhận được tin anh ấy bị bắt, tôi rất lấy làm tiếc. Một người còn trẻ, giỏi giang, cống hiến cho công việc chung của đất nước bị giam giữ. Khi tôi còn là sinh viên ở Âu châu, tôi cũng đã từng hoạt động cho Việt Nam nên tôi rất là thấu cảm với anh Trần Hoàng Phúc. Tôi trước đây đã từng là Hội viên danh dự suốt đời của Hội Ân Xá Quốc Tế, tranh đấu cho những người dám lên tiếng theo tiếng gọi của lương tâm mình. Bây giờ tôi được mời làm cố vấn của Hội sinh viên Nhân quyền Việt Nam. Tôi cảm thấy tôi có nhiệm vụ, có bổn phận phải lên tiếng trong trường hợp của anh sinh viên trẻ Trần Hoàng Phúc. Theo tôi được biết, đây là một anh sinh viên học giỏi, đã học xong những năm đại học của trường đại học Luật khoa, nhưng sau đó đã bị ngăn trở không cho lãnh bằng cấp. Tôi thấy đây là một sai lầm rất lớn của nhà cầm quyền Hà Nội. Giáo dục riêng, chính trị riêng, không thể nào vì những quan điểm và hoạt động của anh Trần mà không cấp bằng cấp cho anh Trần Hoàng Phúc. Tôi thấy đó là một sai lầm rất lớn. Không vì quan điểm hay hoạt động mà lại không cấp bằng cấp cho anh Trần Hoàng Phúc. Cái đó là một sai trái, chúng tôi thấy là không được, chúng tôi phản đối. Bây giờ, trong trường hợp Hà Nội chưa công bố rõ ràng những lý do bắt anh Trần Hoàng Phúc thực sự là như thế nào, mà chỉ thấy trên mạng tung ra hình ảnh một người giả mạo không giống anh Phúc, có những hành động khiếm nhã đối với ông Hồ Chí Minh. Trước tiên chúng tôi phản đối hành động làm giả mạo, tung phim ảnh giả mạo tung lên mạng để làm bôi nhọ anh Trần Hoàng Phúc, chúng tôi phản đối chuyện đó. Trong thời gian giam giữ, tôi yêu cầu, mà tôi nghĩ rằng là, Việt Nam, những người dân Việt Nam, cũng như quốc tế cũng yêu cầu: 

Thứ nhất, không được ép cung, không được đánh đập, không được tra tấn anh sinh viên Trần Hoàng Phúc.
 Thứ hai, phải có chăm sóc sức khỏe đầy đủ cho anh Phúc. Theo tôi được biết, cách đây không lâu, anh đã bị đánh ở ngoài miền Trung cũng do công an, côn đồ đánh. Sức khỏe còn yếu lắm, khi anh đến nhà tôi chân hãy khập khiễng, sức khỏe rất là yếu kém. Bây giờ lại vào tù, trong một hoàn cảnh rất khó khăn. Tôi đã từng ở tù, tôi đã biết rất rõ những thiếu thốn ở trong tù. Chúng tôi yêu cầu phía công an phải có những đối xử tử tế và chăm lo sức khỏe cho anh Trần Hoàng Phúc. 
Thứ ba, theo tôi, nhà cầm quyền công bố truy tố anh theo điều 88 thì tất cả mọi người biết, cả dân tộc, cả thế giới biết, điều 79- âm mưu lật đổ, điều 88-tuyên truyền chống nhà nước, và điều 258- lợi dụng quyền tự do dân chủ...thì cả ba luật hình sự này đã bị quốc tế, Liên Hợp Quốc, các nước khác như Hoa Kỳ, Liên MinhÂu châu đều lên án là mù mờ, không rõ ràng, để làm cho những người tranh đấu cho Việt Nam phải câm nín. Nói rõ là (họ) dùng luật này để đàn áp phi nhân tính để đàn áp những người hoạt động cho xã hội tốt đẹp hơn của Việt Nam. "
- Bác sỹ Nguyễn Đan Quế- cố vấn thứ nhất Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam.
https://soundcloud.com/…/bac-sy-nguyen-dan-que-yeu-cau-dieu…
"Chúng tôi vừa nhận được tin anh sinh viên trẻ, phải nói rất trẻ, sinh năm 1994, trẻ lắm, Trần Hoàng Phúc mới bị công an bắt ở ngoài Hà Nội, giam trong trại giam…
soundcloud.com


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen