Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong chủ sự thánh lễ và cha Giuse Ngô Văn Kha, Phó bề trên Tu viện DCCT Hà Nội giảng lễ. Thánh lễ còn có cha Bề trên chánh xứ Thái Hà và một số cha khác trong Tu viện cũng ra đồng tế.