Những người bán ve chai già cả, quanh năm sống nhờ vào những món đồ cũ nát…Thế nhưng, họ sẵn sàng, tự nguyện góp thêm vài cân gạo, mớ rau…đùm bọc nhau lúc sớm trưa.
Bà cụ bán ve chai này nhất định không chịu ăn cơm miễn phí tại quán
Xúc động tờ 5 ngàn của bà cụ bán ve chai