Sonntag, 28. September 2014

Tin tuyệt mật – Lê Hồng Anh mang gì đến cho Tập Cận Bình.?

Kính thưa quý đồng bào,
Kính thưa quý kiều bào,

 Vì sao Nguyễn Phú Trọng chỉ định Lê Hồng Anh đi Trung Quốc vào thời điểm này mà không đích thân đi.? Lê Hồng Anh mang gì đến cho Tập Cận Bình.?

Không vòng vo: Theo nguồn tin tuyệt mật, Nguyễn Phú Trọng có đưa cho Lê Hồng Anh một phong thư cở lớn, bên trong có chứa 5 hay 7 phong thư tài liệu tuyệt mật, bao gồm các báo cáo nội bộ đảng, đề xuất, xin chỉ thị, và…..

Nhưng nguồn tin bí mật cho biết, bên trong có 3 phong thư cực kỳ quan trọng:


1. Nội dung Nguyễn Phú Trọng xin Tập Cận Bình hướng dẫn thời gian tổ chức đại hội đảng khóa XII năm 2016, và danh sách các ứng cử viên cho từng vị trí đại hội sắp tới.

Theo nguồn tin tiết lộ thì Nguyễn Phú Trọng đề xuất Tập Cận Bình xin tổ chức đại hội đảng khóa XII từ ngày 13 – 20 tháng 1 năm 2016.

2. Văn kiện tuyệt mật đã được Nguyễn Phú Trọng đóng dấu, nội dung: Hợp tác và viện trợ quốc phòng khẩn cấp Trung – Việt khi xảy ra chiến tranh và đảo chánh chính trị.

3. Báo cáo xin nhận chỉ thị hướng dẫn thi hành chiến dịch ‘bàn tay thép‘ để tiến hành truy tố Phan Văn Khải (2015) hạ bệ uy tín Nguyễn Tấn Dũng năm 2016 không được tranh chức Tổng Bí Thư, và sau đại hội Nguyễn Tấn Dũng hết nhiệm kỳ sẽ bị bắt điều tra (2016).

Dưới áp lực căng thẳng về chủ quyền trên biển Đông Việt, và vì chiến lược đánh phá uy tín đối nội của đối phương, Nguyễn Phú Trọng đã cử Lê Hồng Anh (phe Ba Dũng) đi sứ, thay gì đích thân Trọng Lú đi.

Kết quả: Lê Hồng Anh đã bị các blogger XHDS đánh tơi bời. Hạ bệ uy tín phe ba Dũng.

Sẽ là bất lợi và mất uy tín cho phe nhóm nếu thân chinh Nguyễn Phú Trọng đi sứ ký kết văn bản trực tiếp với Tập Cận Bình.

Đối sách phòng vệ: Phe Nguyễn Tấn Dũng nên ký các văn kiện ghi nhớ về TPP và FTA từ nay đến giữa 2015, câu lưu TPP và FTA sang đầu năm 2016 (sau đại hội XII) ký kết gia nhập. Đẩy nhanh tiến trình bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương và nâng cấp đối tác chiến lược với Hoa Kỳ cuối năm 2015.

Mặt khác, phe ba Dũng dùng nội lực hoặc bí mật của hồ chí minh ép Nguyễn Phú Trọng phải tổ chức đại hội XII sang tháng 2, hoặc giữa năm 2016 để loại bỏ Trương Tấn Sang ra khỏi cuộc chơi chủ tịch nước hoặc tổng bí thư (vì quá tuổi quy định 21-1-2016).!!!

Nếu quá căng thẳng và cần thiết, toàn bộ phe cánh ba Dũng có thể tuyên bố tách đảng và làm đồng minh với Mỹ .!!!

http://lamvietblog.wordpress.com/2014/08/26/tin-tuyet-mat-le-hong-anh-mang-gi-den-cho-tap-can-binh/

Keine Kommentare:

Kommentar posten