Mittwoch, 27. Dezember 2017

TẬN TRUNG VỚI ĐẠO, TẬN HIẾU VỚI THẦY

Không có văn bản thay thế tự động nào. 
 
 
 
 
 
Bin Nguyen
BẢN TIN
TẬN TRUNG VỚI ĐẠO, TẬN HIẾU VỚI THẦY, đó là bổn phận của người tín đồ PGHH, dù trong hoàn cảnh nào có thể là nghiệt ngã nhất, người tín đồ PGHH vẫn chấp nhận và quyết làm tròn.
Hôm nay, bất chấp sự cấm đoán của nhà cầm quyền csVN thông qua huyện Chợ mới cấm Giáo Hội PGHH THUẦN TUÝ tổ chức Đại Lễ Đản Sanh lần thứ 98 của Đức Huỳnh Giáo Chủ vào ngày 25/11 âm lịch nhằm 10/1/2018 sắp tới, 6h sáng hôm nay trên 25 anh em Trị Sự Viên của Giáo Hội tỉnh An Giang đã tề tựu tại trụ sở tạm thời của Trung Ương Giáo Hội tại xã Long Giang, Chợ Mới, An Giang và đã cơ bản hoàn thành dựng lễ đài kỷ niệm.
Vào lúc 15 h cùng ngày, Giáo Hội Trung Ương và cùng các Giáo Hội tình An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp đã đến địa điểm dự lễ an vị chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ tại lễ đài.
Không biết từ đây đến ngày chánh lễ, nhà cầm quyền VN thông qua huyện Chợ Mới sẽ đối xử như thế nào, nhưng dù thế nào tất cả Trị Sự Viên các cấp của Giáo Hội PGHH THUẦN TUÝ vẫn quyết một lòng thể hiện bổn phận của người tín đồ PGHH cho dù đó là tù tội hay hơn thế nữa để bảo vệ niềm tin tôn giáo của mình.
Ngày 27 tháng 12 năm 2017
TM Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Tuý
Chánh Thư Ký Trung Ương
Lê Quang Hiển

Keine Kommentare:

Kommentar posten