Freitag, 29. Dezember 2017

Ngọc Đan Thanh...


1 Kommentar:

  1. Con bé này là phần tứ của vnch cũ mà cầu cho nó làm quái gì cho ả đi theo anh nguyễn văn thiệu luôn đi, chứ tỉnh dậy rồi lại chống phá đất nước thì cứu làm gì

    AntwortenLöschen