Mittwoch, 20. Dezember 2017

Bức tâm thư của cô gái trẻ Lynn Nguyen du học sinh ở Anh gởi cho Lãnh đạo CSVN.

Cô bé Lynn Nguyen đã đăng Tâm thư gửi lãnh đạo đảng CSVN trên Facebook.
Trong thư cô nêu lên những câu hỏi mà cô và giới trẻ Việt Nam đang trăn trở...

Keine Kommentare:

Kommentar posten