Mittwoch, 20. Dezember 2017

Đến khi muộn có muốn hối tiếc thì không còn cơ hội

Vũ Huy Hoàng

Tôi cũng như bao người
Cũng bình thường như bao người bình thường
Nhưng tại sao thời gian gần đây tôi lại trở thành 1 người mà bao người có thể nói là ghét tôi gắn cho tôi cái mác là ( Phản Động )
Thì tôi xin thưa rằng có 3 lý do để trở thành ( Phản Động )
1 là người dân oan bị cướp đất cướp đai bị nhà cầm quyền lạm dùng quyền lực để cướp đất cướp đai của người dân
2 là họ không đồng tình với chế độ và cách cai trị quản lý của 1 thể chế của 1 nhà nước đối với người dân . đặt siu cao thuế nặng đàn áp bắt bớ người dân . buôn dân bán nước . hèn với giặc tàu với ý đồ lúc nào cũng muốn xâm chiếm nước ta
Và 3 là họ không đồng tình với chế độ và đau cùng nỗi đau của dân oan bị cướp đất cướp đai
Tôi thuộc người không đồng tình với cách cai trị và quản lý của cái chế độ này và tôi đau cùng nỗi đau của những người dân oan
Vậy nên tôi trở thành người gọi là Phản Động
Có thể tôi là người Phải Động nhưng tôi không bán nước và không hại người trong cùng 1 dân tộc
Bạn có thể gọi tôi là Phản Động nhưng bạn hãy đặt mình vô hoàn cảnh mình là những người dân oan những người bị cướp đất các bạn sẽ hiểu
Có thể chưa tới lượt bạn thì bạn có thể cười và nói chúng tôi là này là nọ . nhưng biết đâu được hôm nay là những người đó ngày mai sẽ là bạn ?
Hãy đau và hiểu chung nỗi đau của những người dân oan và bạn sẽ hiểu
Chưa kể đến các công ty của TQ hàng ngày thải ra môi trường không khí và môi trường biển hàng tấn hàng khối chất thải gây ung thư cho người dân VN
Và các mặt hàng thức ăn đồ chơi cho trẻ em và đồ dùng luôn có tiềm tàng những độc hại cho người tiêu dùng VN
Các bạn ở đây tôi đang ám chỉ là ai Hoàng nghĩ chắc các bạn hiểu
Hãy hiểu ra giùm Hoàng không phải vì Hoàng mà là vì con cháu các bạn vì quê hương đất nước Việt Nam thân yêu này
Các bạn cũng vì chén cơm bát gạo . nhưng chén cơm bát gạo này không sạch không bền không ngon cũng sẽ đến hồi chén cơm bát gạo này bị đạp đổ và người đạp đổ không ai khác chính là bọn lãnh đạo đã bán mình bán đất nước cho Tàu Cộng
Các bạn hãy đọc cái bài viết này của Hoàng và hiểu và quay đầu lại với người dân trước khi chưa muộn
Đến khi muộn có muốn hối tiếc thì không còn cơ hội
Vũ Huy Hoàng

Keine Kommentare:

Kommentar posten