Mittwoch, 8. Juli 2015

Tướng Đỗ Bá Tỵ chính thức được thủ tướng​ Dũng chỉ định quyền bộ trưởng bộ quốc phòng thay Phùng Quang Thanh.

Lật Đổ Chế Độ Cộng Sản Việt Nam's photo.
 
TIN TRÊN MẠNG: Đỗ Bá Tỵ chính thức được thủ tướng Dũng chỉ định quyền bộ trưởng bộ quốc phòng.

Trước đây đã có tin đồn hay lo sợ rằng Nguyễn Chí Vịnh sẽ thay thế Phùng Quang Thanh nhưng nay chính thức Nguyễn Chí Vịnh không có cơ hội này.

Nhập ngũ năm 1972 , Đỗ Bá Tỵ thuộc lớp lính chịu nhiều gian khổ và hy sinh nhất trong quân đội Việt Nam do nhu cầu dùng tân binh vào việc" vừa đánh vừa đàm " để phục vụ mục đích trong hội nghị Paris. Đỗ Bá Tỵ hơn hẳn Nguyễn Chí Vịnh ở những điểm như đã kinh qua chiến trường , được đào tạo cơ bản , có kinh nghiệm thực tiến từ dưới đi lên , nhất là có những phát biểu thẳng thắn về chủ quyền biển đảo.
Sau khi được chỉ định , đa số các tướng lĩnh đều ủng hộ quyết định này .
Vừa nhận được tin này vội đưa lên cho bà con biết.
Xin chúc mừng đại tướng tương lai Đỗ Bá Tỵ !
 
 
Nguyen Thuy Trang

Keine Kommentare:

Kommentar posten